Underhållssimulering

Underhållssimulering Image

Syftet med vår kurs ”Underhållssimulering” är att öka medvetenheten om underhållets betydelse för säker produktion, samt konkret visa på effekten av valda insatser. Genom att göra det i ”spelform” får vi ett aktivt deltagande och stort engagemang, vilket i sin tur förbättrar inlärningen.

Kursinnehåll
Vi har utvecklat en spelplan där deltagarna skall analysera situationen och välja lämpliga insatser. Vid varje spelplan arbetar ett ”lag” som består av 3-4 deltagare. Här är det lämpligt att mixa personal från olika funktioner i företaget, underhåll, produktion m fl.

I utbildningen varvas simuleringen med genomgång av kortare teoriblock för att förbättra deltagarnas kompetens om de olika insatsmöjligheterna. De teoriblock som vi normalt fokuserar är: underhållets ekonomiska betydelse, förebyggande underhåll, reservdelsstyrning, operatörsunderhåll, anskaffningsfrågor och ständiga förbättringar.

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer deltagarna att kunna:

  • Förstå betydelsen av bra underhåll för att skapa bra förutsättningar för produktion
  • Ha bra kunskap om begreppet TAK/OEE
  • Bra förståelse för underhållets ekonomiska betydelse
  • Ha insikt i områden som förebyggande underhåll, reservdelsstyrning, LCC/LCP-metodik, operatörsunderhåll och ständiga förbättringar

Pris
Pris offereras separat efter förfrågan.

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär

.



Namn

E-post

Ditt meddelande

Underhållssimulering

Underhållssimulering Image

Syftet med vår kurs ”Underhållssimulering” är att öka medvetenheten om underhållets betydelse för säker produktion, samt konkret visa på effekten av valda insatser. Genom att göra det i ”spelform” får vi ett aktivt deltagande och stort engagemang, vilket i sin tur förbättrar inlärningen.

Kursinnehåll
Vi har utvecklat en spelplan där deltagarna skall analysera situationen och välja lämpliga insatser. Vid varje spelplan arbetar ett ”lag” som består av 3-4 deltagare. Här är det lämpligt att mixa personal från olika funktioner i företaget, underhåll, produktion m fl.

I utbildningen varvas simuleringen med genomgång av kortare teoriblock för att förbättra deltagarnas kompetens om de olika insatsmöjligheterna. De teoriblock som vi normalt fokuserar är: underhållets ekonomiska betydelse, förebyggande underhåll, reservdelsstyrning, operatörsunderhåll, anskaffningsfrågor och ständiga förbättringar.

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer deltagarna att kunna:

  • Förstå betydelsen av bra underhåll för att skapa bra förutsättningar för produktion
  • Ha bra kunskap om begreppet TAK/OEE
  • Bra förståelse för underhållets ekonomiska betydelse
  • Ha insikt i områden som förebyggande underhåll, reservdelsstyrning, LCC/LCP-metodik, operatörsunderhåll och ständiga förbättringar

Pris
Pris offereras separat efter förfrågan.

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär