Starta Digital Learning

Starta Digital Learning Image

Starta Digital Learning är en workshopmetod där vi gör en systematisk genomgång av ert utbildningsbehov och befintligt utbildningsmaterial.

Workshopen har följande agenda:

 • Beskrivning av vad vi hittat vid genomgången av ert utbildningsmaterial
 • Diskussion om ert nuläge gällande kompetensbehov och vad som är viktigast i närtid
 • Framtagning av en plan

Slutdokumentationen kommer innehålla förbättringsförslag, potentialer samt en tid- och kostnadsplan för genomförande.

Värde

 • Förståelse för hur denna typ av utbildning skulle kunna bidra till en effektivare kompetensutveckling på ett kostnadseffektivt sätt
 • Insikt i ert nuläge gällande utbildningsmaterial
 • Förbättringspotential i verksamheten utifrån att skapa Blended och/eller Digital Learning

Vad krävs av er?

 • Deltagande av nyckelpersoner under workshopsdagen och vid avrapporteringen
 • Att ni ger oss tillgång till det utbildningsmaterial som finns idag

Leveransen innehåller

 • Workshopdag på plats hos er alt. på Trivalos kontor i Göteborg, Malmö eller Stockholm.
 • Trivalo för– och efterarbete
 • Förslag på första steget mot Digital Learning

Pris

Fast pris är 30 000 SEK exkl. moms

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär

.Namn

E-post

Ditt meddelande

Starta Digital Learning

Starta Digital Learning Image

Starta Digital Learning är en workshopmetod där vi gör en systematisk genomgång av ert utbildningsbehov och befintligt utbildningsmaterial.

Workshopen har följande agenda:

 • Beskrivning av vad vi hittat vid genomgången av ert utbildningsmaterial
 • Diskussion om ert nuläge gällande kompetensbehov och vad som är viktigast i närtid
 • Framtagning av en plan

Slutdokumentationen kommer innehålla förbättringsförslag, potentialer samt en tid- och kostnadsplan för genomförande.

Värde

 • Förståelse för hur denna typ av utbildning skulle kunna bidra till en effektivare kompetensutveckling på ett kostnadseffektivt sätt
 • Insikt i ert nuläge gällande utbildningsmaterial
 • Förbättringspotential i verksamheten utifrån att skapa Blended och/eller Digital Learning

Vad krävs av er?

 • Deltagande av nyckelpersoner under workshopsdagen och vid avrapporteringen
 • Att ni ger oss tillgång till det utbildningsmaterial som finns idag

Leveransen innehåller

 • Workshopdag på plats hos er alt. på Trivalos kontor i Göteborg, Malmö eller Stockholm.
 • Trivalo för– och efterarbete
 • Förslag på första steget mot Digital Learning

Pris

Fast pris är 30 000 SEK exkl. moms

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär