Ekonomisk reservdelsstyrning

Ekonomisk reservdelsstyrning Image

Syftet med kursen är att fokusera på metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Vi går igenom alla väsentliga insatser som finns kopplade till områdena; strategi, information, styrning och utförande.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

 • Reservdelsstrategi och lämpliga mätetal
 • Klassificering av reservdelar med ABC-analys och andra metoder
 • Skillnaden mellan försäkrings och förbrukningsreservdelar samt förbrukningsmaterial
 • Genomgång av bristkostnadsmodellen för försäkringsreservdelar
 • Beräkning av optimal förrådsvolym för förbrukningsmateriel
 • Begrepp ekonomisk orderkvantitet, beställningsnivå och säkerhetslager
 • Presentation av datorhjälpmedel för reservdelsberäkning
 • Organisation av förrådsarbetet
 • Praktiskt arbete i förrådet

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå ekonomiska begrepp som kapitalbindning, lagerhållningskostnad, bristkostnad mm
 • Optimera innehållet i ett förråd
 • Använda optimeringsverktyget TRIVALO-Spare
 • Utveckla förrådsorganisationen

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass”, komplett kurspärm samt tillgång till programvarorna TRIVALO-Spare

Deltagare
Du som är reservdelsberedare, underhållsplanerare, arbetar med inköp och förråd eller med reservdelsstyrning. Inga speciella förkunskapskrav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person

I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
10-11 november 2020 i Göteborg.
Eventuellt ytterligare tillfällen kan bli aktuella efter förfrågan.

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär

.Namn

E-post

Ditt meddelande

Ekonomisk reservdelsstyrning

Ekonomisk reservdelsstyrning Image

Syftet med kursen är att fokusera på metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Vi går igenom alla väsentliga insatser som finns kopplade till områdena; strategi, information, styrning och utförande.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

 • Reservdelsstrategi och lämpliga mätetal
 • Klassificering av reservdelar med ABC-analys och andra metoder
 • Skillnaden mellan försäkrings och förbrukningsreservdelar samt förbrukningsmaterial
 • Genomgång av bristkostnadsmodellen för försäkringsreservdelar
 • Beräkning av optimal förrådsvolym för förbrukningsmateriel
 • Begrepp ekonomisk orderkvantitet, beställningsnivå och säkerhetslager
 • Presentation av datorhjälpmedel för reservdelsberäkning
 • Organisation av förrådsarbetet
 • Praktiskt arbete i förrådet

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå ekonomiska begrepp som kapitalbindning, lagerhållningskostnad, bristkostnad mm
 • Optimera innehållet i ett förråd
 • Använda optimeringsverktyget TRIVALO-Spare
 • Utveckla förrådsorganisationen

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass”, komplett kurspärm samt tillgång till programvarorna TRIVALO-Spare

Deltagare
Du som är reservdelsberedare, underhållsplanerare, arbetar med inköp och förråd eller med reservdelsstyrning. Inga speciella förkunskapskrav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person

I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
10-11 november 2020 i Göteborg.
Eventuellt ytterligare tillfällen kan bli aktuella efter förfrågan.

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär