Anskaffning med LCC/LCP-metodik

Anskaffning med LCC/LCP-metodik Image

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om LCC (LifeCycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit) samt visar hur dessa metoder kan användas. Kursen ger även en överblick över olika hjälpmedel som datormodeller och handböcker. Det program, TRIVALO-Invest, som används i kursen ingår i den dokumentation som kursdeltagarna erhåller.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

 • Driftsäkerhetsteknik – grunden för god livscykelekonomi hos utrustningen
 • Begreppen Life Cycle Cost (LCC) och Life Cycle Profit (LCP)
 • Genomgång av investeringskalkylering med olika metoder och beräkningsexempel
 • Hjälpmedel, datormodeller och databanker för LCC/LCP-beräkningar
 • Presentation av vår programvara TRIVALO-Invest
 • Praktikfall och eget arbete med hjälp av ovanstående modell

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du kunna:

 • Tillämpa LCC och LCP metodiken
 • Ställa driftsäkerhetskrav i samband med nyanskaffning
 • Utföra investeringskalkyler
 • Använda programmet TRIVALO – Invest

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass”, komplett kurspärm samt programvaran LCP-Invest.

Deltagare
Konstruktörer, projektledare, inköpare, produktions- och underhållsansvariga eller du som på annat sätt deltar i större upphandlingar eller utvecklingsarbete. Inga särskilda förkunskapskrav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person

I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
13-14 oktober 2020 i Göteborg.

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär

.Namn

E-post

Ditt meddelande

Anskaffning med LCC/LCP-metodik

Anskaffning med LCC/LCP-metodik Image

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om LCC (LifeCycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit) samt visar hur dessa metoder kan användas. Kursen ger även en överblick över olika hjälpmedel som datormodeller och handböcker. Det program, TRIVALO-Invest, som används i kursen ingår i den dokumentation som kursdeltagarna erhåller.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

 • Driftsäkerhetsteknik – grunden för god livscykelekonomi hos utrustningen
 • Begreppen Life Cycle Cost (LCC) och Life Cycle Profit (LCP)
 • Genomgång av investeringskalkylering med olika metoder och beräkningsexempel
 • Hjälpmedel, datormodeller och databanker för LCC/LCP-beräkningar
 • Presentation av vår programvara TRIVALO-Invest
 • Praktikfall och eget arbete med hjälp av ovanstående modell

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du kunna:

 • Tillämpa LCC och LCP metodiken
 • Ställa driftsäkerhetskrav i samband med nyanskaffning
 • Utföra investeringskalkyler
 • Använda programmet TRIVALO – Invest

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass”, komplett kurspärm samt programvaran LCP-Invest.

Deltagare
Konstruktörer, projektledare, inköpare, produktions- och underhållsansvariga eller du som på annat sätt deltar i större upphandlingar eller utvecklingsarbete. Inga särskilda förkunskapskrav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person

I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
13-14 oktober 2020 i Göteborg.

Mer information
Vill Du veta mer om kursen kontakta gärna oss via nedan formulär