1
Yes
Thumbnail
Thumbnail
List
1
1000000
/portfolj/
Thumbnail

Selektera utbildningar

LCP-Programmet
Trivalo har glädjen att presentera och inbjuda till omgång 30 (2020/2021) av LCP-programmet, den ledande utbildning i industriellt underhåll. Kursinnehåll Verkliga industriprojekt och väl sammansatta kursdagar bildar tillsa… Läs mer
LCP-Operativa
Utbildningsprogrammet LCP OPERATIVA förmedlar huvuddragen i LCP-konceptet i en koncentrerad form. Deltagarna skall bl a förstå på vilket sätt uppföljning och analys är utgångspunkt för att åstadkomma en kontinuerlig utveckling. Utbildningsform Kursen genomf… Läs mer
Starta Digital Learning
Starta Digital Learning är en workshopmetod där vi gör en systematisk genomgång av ert utbildningsbehov och befintligt utbildningsmaterial. Workshopen har följande agenda: Beskrivning av vad vi hittat vid genomgången av ert utbildningsmaterial Diskussion om ert … Läs mer
Digital utbildning IBM Maximo
Maximo är ett kraftfullt men stort system, som dessutom har en mängd smarta och uttänkta sätt att arbeta efter. Att ha rätt nivå av kompetens utifrån sin roll med tillhörande funktioner i Maximo är ett måste för att få rätt utväxling av Maximo. Många användare är dessutom … Läs mer
Att leda och utveckla underhållet
Strategiskt tänkande för utveckling av produktionsstödjande och framgångsrikt underhåll. Genomgång av verktyg för auditering av underhållsverksamheten. Ledarskapets roll, samt behovet av resultatmätning och nyckeltal. Beskrivning av krav och möjligheter med olika organisationsutformning… Läs mer
Anskaffning med LCC/LCP-metodik
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om LCC (LifeCycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit) samt visar hur dessa metoder kan användas. Kursen ger även en överblick över olika hjälpmedel som datormodeller och handböcker. Det program, TRIVALO-Invest, som används i kursen ingår i den dokumen… Läs mer
Planerat Underhåll
Inriktad mot området ”beredning & schemaläggning” och genomgång av förebyggande och avhjälpande underhåll. I ett avsnitt fördjupar vi oss i ”operatörsunderhåll”. Utbildningsform Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare. … Läs mer
Ekonomisk reservdelsstyrning
Syftet med kursen är att fokusera på metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Vi går igenom alla väsentliga insatser som finns kopplade till områdena; strategi, information, styrning och utförande. Utbildningsform… Läs mer
Ständiga förbättringar
Inom modernt underhållsarbete är det viktigt att finna alla idéer till förbättring av utrustning, insatser, arbetssätt, administrativa rutiner och hjälpmedel. Det gäller därför att involvera all personal som använder och sköter utrustningen i det ständiga förbättringsarbetet. … Läs mer
Underhållets resultat
Beskrivning av underhållsverksamhetens påverkan på olika resultat som produktionsförmåga och anläggningsstatus. Fokus mot att ge kunskap och metodik för att kunna visa på underhållets ekonomiska betydelse. Genomgång och modeller och beräkning av OEE/TAK och driftsäkerhet. … Läs mer
Underhållssimulering
Syftet med vår kurs ”Underhållssimulering” är att öka medvetenheten om underhållets betydelse för säker produktion, samt konkret visa på effekten av valda insatser. Genom att göra det i ”spelform” får vi ett aktivt deltagande och stort engagemang, vilket i sin tur förbättrar i… Läs mer
Underhåll i världsklass – Böckerna
Med fler än 5000 sålda böcker har Underhåll i världsklass blivit något av en bibel inom Underhållssverige.   Leo Hagberg och Tomas Henriksson på Trivalo som skrivit böckerna, har i över 40 år arbeta… Läs mer
Underhåll i världsklass – Inspirationsseminarie
Underhåll i världsklass – Inspirationsseminarie är där vi inför ledande roller på företaget inspirerar och utbildar om Underhållets påverkan på företagets totala resultat och förmåga. … Läs mer
EFNMS – Preparandkurs
Behöver du repetera tidigare vunna kunskaper för att klara EFNMS certifiering ”European Expert in Maintenance Management.” Då är denna 2-dagars kurs för dig. Vi går igenom och repeterar nödvändiga kunskaper inklusive genomgång av hur EFNMS certifieringstentamen är utformat. Allt fö… Läs mer