Bekräftelse
Vi skickar en bekräftelse snarast möjligt efter det att anmälan inkommit. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi Dig omedelbart. Om Du önskar får Du då förtur till nästa genomförande. Skulle kursen bli inställd meddelar vi Dig senast 10 dagar innan kursstart.

Önskemål om andra utbildningar
Har ni önskemål om andra utbildningar än vad som finns i vår portfölj får ni väldigt gärna återkomma med förslag och önskemål. Vår utbildningsportfölj utvecklas kontinuerligt.

Utbildningskostnad
I utbildningskostnaden ingår analog och/eller digital kursdokumentation.
Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Förhinder/Avbokning
Har du inte möjlighet att utnyttja Din kursplats, får den överlåtas till någon annan person. Glöm inte att meddela detta till er tilldelade kontaktperson på Trivalo.

Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 2-4 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart.

Force Majeure
Trivalo AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a lärares sjukdom.