På Trivalo har vi flera hundra års samlad erfarenhet av att hjälpa företag med kompetens- och verksamhetsutveckling genom att utveckla strategier, processer, analyser och systemstöd.

På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT och vilken enorm potential det finns i att ge medarbetare bättre insikt.

Trivalo Academy skapades utifrån behovet av kompetensutveckling för att kunna utnyttja hela potentialen som den digitala eran erbjuder.

Trivalo Academy är ett helhetstäckande utbildningskoncept med flera olika utbildningsformer. Lärarledda klassrumsutbildningar med deltagare från olika företag till digitala utbildningar med delvis eller helt kundunikt innehåll. 

Trivalos expertis inom Människa, Process och IT för service- och industriföretag gör att vi kunnat skapa marknadens mest utvecklade program för att skapa en datadriven och hållbar effektivisering inom de område som ni investerar i.